هتل راتینس از دو رستوران مجزا برخوردار است که رستوران فوق در طبقه سوم هتل قرار گرفته است.

این رستوران در فضایی عالی و مشرف با کوهستان سرسبز شهرستان ماسال قرار گرفته است. این سالن با ۵۱۲ نفر گنجایش به همراه دو باکن اختصاصی و سلف سرویس در طبقه چهارم هتل راتنیس قرار دارد.