برای مدت محدود…

این قیمتها تا روز ۲۷ اسفند ماه امسال پابرجا خواهند بود…

قیمت با تخفیف ویژه به همراه صبحانه تا ۲۷ اسفند ماه ۹۸: 

*اتاقهای رو به کوهستان و جنگل با قیمت ۴۸۶۰۰۰ تومان

*اتاقهای به طرف خیابان و محوطه هتل مبلغ ۴۳۷۰۰۰ تومان

قیمت با تخفیف ویژه به همراه صبحانه تا ۲۷ اسفند ماه ۹۸: 

مبلغ ۵۷۵۰۰۰ تومان

۱۳۸۰۰۰تومان 

به همراه صبحانه

مناظر رویایی

در سرسبزترین نقطه شمال کشور