برای مدت محدود…

علاوه بر تخیف پاییزی به ازای رزرو بالای ۱۰ نفر ۵درصد از کل مبلغ نیز کسر خواهد شد.

قیمت: ۵۹۴۰۰۰ 

با تخفیف ویژه 

به همراه صبحانه

اتاقهای رو به کوهستان و جنگل با تخفیف ۲۰ درصدی و قیمت ۴۷۵۰۰۰ تومان

اتاقهای به طرف خیابان و با تخفیف ۳۰ درصدی مبلغ ۴۱۶۰۰۰ تومان

قیمت: ۸۳۷۴۰۰ 

با تخفیف ویژه پاییزی

به همراه صبحانه

اتاقهای رو به حیاط با تخفیف ۳۰ درصدی و مبلغ ۵۸۶۰۰۰ تومان

 

۱۳۸۰۰۰تومان 

به همراه صبحانه

مناظر رویایی

در سرسبزترین نقطه شمال کشور