مجموعه هتل راتینس ماسال با رعایت کامل موارد بهداشتی اقدام به پذیرش مسافران خواهد نمود.

این مجموعه مفتخر است با رعایت کامل موارد بهداشتی و پروتکلهای اعلام شده از مراجع بهداشتی زمینه سالم سازی محیط را برای شما میهمانان گرامی فراهم نماید.
در ادامه ویدیو مراحل اجرای پروتکل بهداشتی در هتل راتینس ماسال را مشاهده خواهید نمود: