هتل راتینس ماسال با تخفیف ۱۵ تا ۲۰ درصدی به استقبال پذیرایی از میهمانان نوروزی خود خواهد رفت.

مدیریت هتل راتینس ماسال، بزرگترین هتل غرب گیلان نرخ نوروزی این هتل را اعلام کرد.

بر اساس این خبر، نرخ روی برد هتل راتینس ماسال از یکم تا ۲۱ فروردین برای اتاقهای سه تخته : ۷۸۱۸۰۰۰ ریال و اتاقهای چهارتخته ۹۹۲۰۰۰۰ ریال خواهد بود که به دستور مدیریت این هتل، به ترتیب به میزان ۱۵ و ۲۰ درصد تخفیف برای اتاقهای سه خوابه و چهارخوابه اعمال خواهد شد.

بدینترتیب:

اتاقهای سه تخته مبلغ ۶۶۵۰۰۰ تومان
اتاقهای چهار تخته مبلغ ۷۹۶۰۰۰ تومان خواهند بود.

جدول قیمتها در یک نگاه:

نوع اتاق قیمت برد تخفیف( دردصد) قیمت با تخفیف
سه خوابه ۷۸۱۸۰۰ ۱۵ ۶۶۵۰۰۰
چهارخوابه ۹۹۲۰۰۰ ۲۰ ۷۹۶۰۰۰