هتل بزرگ راتینس ماسال به همت سرمایه گذاری مشترک دو سرمایه گذار گیلانی ساخته شد.

هتل چهارستاره راتینس ماسال به همت سرمایه گذاری مشترک سرکار خانم زینب عربانی و مهندس سعید یعقوبی در میانه مسیر ماسال به شاندرمن بنا نهاده شده است.

افتتاح این مجموعه بزرگ اقامتی – رفاهی در مردادماه سال ۹۸ و با حضور وزیر میراث فرهنگی کشور انجام گرفت.