قیمت رزرو هتل راتینس گیلان در آبان ماه اعلام شد.

سعید یعقوبی مدیرعامل هتل راتینس گیلان، نرخهای اقامت در این هتل برای آبان ماه را اعلام کرد.

مدیر مجموعه اقامتی راتینس در این رابطه گفت: تخفیفهای اعمال شده برای مهر ماه تا پایان آبان ۹۹ ادامه خواهند داشت.

بر اساس این نرخ از این پس:

اتاقهای سه تخته رو به کوهستان:

ایام پیک: ۶۹۰۰۰۰ تومان

آخر هفته (چهارشنبه و پنجشنبه): ۶۲۰۰۰۰ تومان

وسط هفته ۵۹۰۰۰۰ تومان

 

اتاقهای سه تخته رو به محوطه:

ایام پیک: ۶۵۰۰۰۰ تومان

آخر هفته (چهارشنبه و پنجشنبه): ۵۹۰۰۰۰ تومان

وسط هفته ۵۶۰۰۰۰ تومان

اتاقهای چهارتخته رو به کوهستان:

ایام پیک: ۷۵۰۰۰۰ تومان

آخر هفته (چهارشنبه و پنجشنبه): ۷۲۰۰۰۰ تومان

وسط هفته ۶۹۰۰۰۰ تومان

اتاقهای چهار تخته رو به محوطه:

ایام پیک: ۶۹۰۰۰۰ تومان

آخر هفته (چهارشنبه و پنجشنبه): ۶۳۰۰۰۰ تومان

وسط هفته ۵۹۰۰۰۰ تومان

در اختیار مسافران گرامی قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است به میزان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به این مبالغ افزوده خواهد شد.