قیمت جدید اتاقهای هتل راتینس ماسال اعلام شد.

نرخ اقامت مجموعه هتل راتینس ماسال برای خرداد ماه ۴۰۱ به قیمتهای زیر است:

بر اساس این نرخ از این پس:

نرخ اتاق سه تخته رو به کوهستان (با صبحانه): ۱۷۵۰۰۰۰ تومان

نرخ اتاق سه تخته رو به شالیزار (با صبحانه)  ۱۶۵۰۰۰۰ تومان

 

نرخ چهار تخته رو به کوهستان (با صبحانه):۱۹۵۰۰۰۰ تومان

نرخ چهار تخته رو به شالیزار (با صبحانه): ۱۸۵۰۰۰۰ تومان