ماسال این روزها حال و هوای بسیار زیبایی را به خود گرفته و زیبایی های آن قابل وصف نیست.

در روزهایی که بیشتر نقاط کشور با مشکل آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنند، حال و هوای مجموعه هتل راتینس ماسال قابل وصف نیست!
هوای پاک، منظره بی نظیر و رنگهای متفاوت طبیعت که از آبی آسمان،سپیدی ابرها گرفته تا درختان هزار رنگ جنگل و سبزی مزرعه ها و زمینهای اطراف؛ اینها حقیقتی است که در مجمعه هتل راتینس ماسال تجربه خواهید کرد.
صبح اینجا درست به همان اندازه زیباست که در تصویر می بینید؛ صحنه هایی که شاید در هیچ کجای دنیا آن را تجربه نخواهید کرد…؛ منتظر شما عزیزان هستیم… .