چمن مصنوعی راتینس گیلان
زمین چمن طبیعی هتل راتینس گیلان راه اندازی شد ۲۳ شهر ۱۳۹۹

زمین چمن طبیعی هتل راتینس گیلان راه اندازی شد

هتل راتینس گیلان از مجموعه ورزشی فوتبال چمن خود بهره برداری کرد.