هتل چهار ستاره ماسال
تخیف ویژه اقامت در مجلل ترین هتل ماسال ۲۶ تیر ۱۳۹۸

تخیف ویژه اقامت در مجلل ترین هتل ماسال

تنها هتل چهار ستاره ماسال شرایط ویژه ای را برای اقامت میهمانان این شهرستان درنظر گرفته است.