هتل راتنس
بزرگترین رستوران ماسال ۰۸ تیر ۱۳۹۸

بزرگترین رستوران ماسال

بزرگترین رستوران ماسال با ظرفیت ۵۰۰ نفری افتتاح شد.