هتلهای گیلان
ییلاق آلاله پشته ماسال را بهتر بشناسیم ۲۳ شهر ۱۳۹۹

ییلاق آلاله پشته ماسال را بهتر بشناسیم

دشت شقایق ماسال یکی از مناطق زیبای گردشگری در حوالی هتل راتینس گیلان محسوب می شود.