زینب عربانی
مالکان هتل راتینس ماسال را بهتر بشناسیم ۱۴ خرد ۱۴۰۱

مالکان هتل راتینس ماسال را بهتر بشناسیم

هتل بزرگ راتینس ماسال به همت سرمایه گذاری مشترک دو سرمایه گذار گیلانی ساخته شد.