دریاچه ابر ماسال
از هتل راتینس گیلان تا دریاچه ابر ماسال! ۲۲ شهر ۱۳۹۹

از هتل راتینس گیلان تا دریاچه ابر ماسال!

هتل راتینس گیلان مقصدی رویایی برای هموطنانی که به دنبال مشاهده دریاچه ابر ییلاقهای ماسال هستند خواهد بود.