سعید یعقوبی
تخفیف ۴۰ درصدی هتل راتینس ماسال در مرداد ۹۹ ۰۷ مرد ۱۳۹۹

تخفیف ۴۰ درصدی هتل راتینس ماسال در مرداد ۹۹

با موافقت مدیریت هتل راتینس ماسال، کلیه مهمانان این هتل تا پایان مرداد ماه امسال از تخفیف ۴۰ درصدی اقامت برخوردار خواهند شد.

مالک هتل راتینس ماسال: دوست دارم تعداد شغلهای بیشتری ایجاد نمایم ۱۵ مرد ۱۳۹۸

مالک هتل راتینس ماسال: دوست دارم تعداد شغلهای بیشتری ایجاد نمایم

کار آفرین ماسالی می گوید: برای ۷۰ نفر نیرو ۲۸۰۰ نفر جوان تحصیلکرده فرم پر کرده اند و از اینکه نتوانسته تعداد بیشتری را استخدام کند احساس خوبی ندارد.