ییلاقات ماسال
ییلاق رامینه ماسال را باید دید! ۱۸ مرد ۱۳۹۸

ییلاق رامینه ماسال را باید دید!

ییلاق زیبای رامینه ماسال سالانه مقصد بسیاری از گردشگران سراسر کشور بوده است، اما این ییلاق کجاست؟

ییلاق سوئه چاله ماسال، جایی در میان ابرها! ۰۶ مرد ۱۳۹۸

ییلاق سوئه چاله ماسال، جایی در میان ابرها!

ییلاق سوئه چاله ماسال یکی از معروفترین ییلاقات این شهرستان است، منطقه ای که به دریای ابر شهره است.