باغ راتینس ماسال
لحظاتی به یاد ماندنی در باغ سبز هتل راتینس ماسال ۳۱ ارد ۱۳۹۹

لحظاتی به یاد ماندنی در باغ سبز هتل راتینس ماسال

باغ زیبای هتل راتینس ماسال افتتاح شد.