هتل راتینس گیلان این روزها بار دیگر در خدمت همراهان گرامی بوده است.

امروز پنجشنبه ۳ مهرماه بار دیگر در خدمت شما هم میهنان گرانقدر بودیم.

تصویر زیر هال و هوای هتل راتینس گیلان را در این روز نشان می دهد:

باغ هتل راتینس گیلان