هتل راتینس ماسال در هر لحظه از شبانه روز پاسخگوی شما عزیران خواهد بود.

شماره های تماس هتل:
۰۱۳-۴۳۶۶۶۶۶۶
۰۱۳-۴۳۶۶۶۹۹۳

آدرس: گیلان، ماسال، کیلومتر ۴ بزرگراه ماسال به شاندرمن