پس از مدتها انتظار هتل راتینس ماسال افتتاح خواهد شد.

بزرگترین هتل شهرستان ماسال طی آینده نزدیک و با حضور مردم و مسئولین افتتاح خواهد شد.

این هتل تنها مجموعه اقامتی، تفریحی غرب گیلان است که توانسته چهار ستاره تاپ را کسب نماید.

هم اکنون نزدیک به ۲۰ نفر در این هتل مشغول به کار هستند و پس از افتتاح رسمی مجموعه این تعداد به بیش از ۶۰ نفر خواهد رسید.