نرخ اقامت مجموعه هتل راتینس ماسال برای خرداد ماه ۴۰۱ به قیمتهای زیر است: بر اساس این نرخ از این پس: نرخ اتاق دو تخته (با صبحانه): ۲۲۰۰۰۰۰ تومان نرخ اتاق سه تخته (با صبحانه)  ۲۶۵۰۰۰۰ تومان   نرخ چهار تخته (با صبحانه):۲۹۵۰۰۰۰ تومان    

نرخ اقامت مجموعه هتل راتینس ماسال برای خرداد ماه ۴۰۱ به قیمتهای زیر است:

بر اساس این نرخ از این پس:

نرخ اتاق دو تخته (با صبحانه): ۲۲۰۰۰۰۰ تومان

نرخ اتاق سه تخته (با صبحانه)  ۲۶۵۰۰۰۰ تومان

 

نرخ چهار تخته (با صبحانه):۲۹۵۰۰۰۰ تومان