کباب:
کباب فیله گوساله ۴۹۰
کباب چنجه ۴۲۰
فیله گوساله ترش ۴۵۰
کباب کوبیده ۲۴۵
کباب جوجه زعفرانی ۲۱۰

خورشت:
فسنجان مرغ ۲۳۰
خوراک مرغ ۲۸۵
باقلاقاتوق ۱۴۰
میرزا قاسمی ۱۲۵
ترش تره ۱۲۵

برنج:
کته قالبی ۷۰
سبزی پلو قالبی ۷۵
کته با زرشک ۷۵

پیش غذا:
ماست چکیده ۶۰
ماست و خیار ۶۵
ماست بورانی ۶۵
سیر ترشی ۸۰
اشپل و مغزگردو ۳۲۰
زیتون پرورده ۷۰
زیتون ساده ۵۵
خیار و دلار ۴۵

 

پیتزا:
پیتزا استیک ۴۰۵
پیتزا رست بیف ۳۷۰
پیتزا برگر ۳۲۵
پیتزا چیکن گریل ۲۷۵
پیتزا شاورما گوشت ۲۶۵
پیتزا شاورما مخلوط ۲۹۰
پیتزا مخلوط ۲۹۵
پیتزا پپرونی ۲۶۵
پیتزا چهار فصل ۲۸۵
پیتزا سبزیجات ۲۴۰
پیتزا مارگاریتا ۱۹۵
نان سیر ۱۶۰
پیش غذا فرنگی:
سالاد مخصوص ۲۱۰
سالاد سزار ۲۵۰
سالاد فصل ۱۰۵
سیب زمینی سرخ شد ۱۴۰
سیب زمینی ویژه ۱۸۰

فرنگی:
استیک گوشت و سس قارچ ۵۲۵
استیک چیکن با سس دیپ ۳۰۵
پنه آلفردو گوشت ۲۹۵
پنه آلفردو مرغ ۲۶۵
پنه سبزیجات ۲۲۰

ساندویچ:
همبرگر ۲۶۵
چیز برگر ۲۷۵
دبل برگر ۳۷۵
ماشروم برگر ۲۸۵
رست بیف ۳۵۵
مرغ گریل ۲۳۵
هات داگ ۱۹۵
دنر مرغ ۳۰۵
دنر گوشت ۳۱۰

نوشیدنی:
نوشابه قوطی ۲۴
آب کوچک ۸
آب بزرگ ۱۱