قیمت های جدید هتل راتینس ماسال اعلام شد.

نرخ اقامت در هتل راتینس ماسال، در روزهای پیک اعلام شد. بر این اساس:

اتاق ۳ تخته رو به کوهستان : ایام پیک: ۷۲۰۰۰۰ تومان و ایام غیر پیک: ۶۶۵۰۰۰ تومان

اتاق ۳ تخته رو به محوطه : ایام پیک: ۶۹۰۰۰۰ تومان و ایام غیر پیک: ۶۱۵۰۰۰ تومان

اتاق چهار تخته رو به کوهستان :ایام پیک: ۸۵۰۰۰۰ تومان و ایام غیر پیک: ۷۵۰۰۰۰ تومان

اتاق ۴ تخته رو به محوطه : قیمت روزهای پیک: ۷۹۰۰۰۰ تومان و روزهای غیر پیک: ۷۱۰۰۰۰ تومان

لازم به ذکر است روزهای پیک خرداد به شرح زیر خواهد بود:
(۱،۲،۳،۴،۵،۱۴،۱۵،۱۶،۲۸،۲۹،۳۰)