بی شک، پاییز و زمستان زیبایی های منحصر به فردی را با خود به همراه می آورند، اما بسیاری از گردشگران تا با چشم خود زیبایی های آن را با چشم نبینند، این حد از زیبایی برایشان غیر قابل تصور است. ترکیب رنگهای سبز، زرد، ناررنجی و حتی قرمز رنگ در هم تنیده برگ درختان، […]

بی شک، پاییز و زمستان زیبایی های منحصر به فردی را با خود به همراه می آورند، اما بسیاری از گردشگران تا با چشم خود زیبایی های آن را با چشم نبینند، این حد از زیبایی برایشان غیر قابل تصور است.
ترکیب رنگهای سبز، زرد، ناررنجی و حتی قرمز رنگ در هم تنیده برگ درختان، نوعی از زیبایی وصف ناپذیر برای این شهر فوق العاده زیبا پدید می آورد که شاید مشابه آن را در کمتر جایی در کشور و حتی دنیا بتوان مشاهده کرد.
در همین راستا هتل راتینس ماسال با ارائه تخفیف های ویژه در این فصل زمینه ساز یک سفر ارزان و البته متفاوت را برای شما میهمانان عزیز فراهم آورده است، شرایطی که دست کم تا ۱۵ اسفند ماه برای مسافرت به ماسال وجود دارد.

در هین راستا باید به این نکته نیز اشاره کنیم که به دلیل شرایط ویژه ای که ماسال دارد، دسترسی به نقاط دیدنی آن کاملا آسان است، فاصله اندکی بین کوهستان و جلگه وجود دارد این مزیت را به وجود آورده است.