مجموعه هتل راتینس ماسال به فاصله ۱۰ بهمن تا ۲۰ اسفند ۹۹ برای اقامت شما ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته است.

قیمت های مجموعه هتل راتینس ماسال:

یک تخته با صبحانه ۱۹۵۰۰۰۰ 
اتاق دو تخته با صبحانه ۲۸۰۴۰۰۰

اتاقهای سه تخته : ۳۹۸۱۰۰۰

اتاقهای  چهارتخته: ۵۰۵۱۰۰۰

برای اطلاع از وضعیت تخفیف ها با شماره ۰۱۳۴۳۶۶۶۶۶۶ تماس حاصل فرمایید.