در راستای کیفیت ارائه خدمات به شما هم میهنان تجهیزات اقامتی هتل راتینس گیلان بروز رسانی شد.

امکانات اتاقهای هتل راتینس گیلان بروز رسانی شدند.

مجموعه هتل راتینس گیلان در راستای افزایش کیفیت خدمات، اتاقهای خود را بروز کرده است.

ابن بروز رسانی در قسمت تخت خوابها، موکت و طراحی داخلی اتاقها صورت گرفته است.